הדלקת נרות במסיבה ברוב עם

שאלה

האם ניתן להדליק נרות במסיבה ברוב עם המתקיימת בשעה 00.15
אחה"צ . הנרות יהיו גדולים וימשיכו לדלוק עד חצי שעה לאחר
צאת הכוכבים?

 

תשובה

הרב יעקב אריאל |

כבר עניתי באתר זה שאין להדליק נרות בברכה במסיבות. נרות שלא
בברכה מותר להדליק (נהגו בבית הכנסת להדליק אף בבוקר), אולם
ראוי להדגיש שלא יוצאים בהם ידי חובה.