חנוכה

הדלקת נרות במסיבה ברוב עם

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להדליק נרות במסיבה ברוב עם המתקיימת בשעה 00.15אחה"צ . הנרות יהיו גדולים וימשיכו לדלוק עד חצי שעה לאחרצאת הכוכבים?

הדלקת נרות חנוכה במסיבה

הרב יעקב אריאל
האם יש עניין להדליק נרות חנוכה במסיבה (פרסומא ניסא?!) ואםכן האם בברכה?

נר חנוכה בציבור

הרב יעקב אריאל
הדלקת נר חנוכה בבית מדרש לבנות, שאים שם תפילה במנין אלאפעם בחודש. האם ניתן להדליק בברכה כדין בית כנסת? האםהבנות יתפללו באותו יום מנחה או ערבית יועיל?

חנוכה

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאל שתי שאלות בענין חנוכה:א)מדוע הרמב"ם לא פסק להלכה, לא בהל' מלכים ולא בהל'חנוכה, את אשר מובא בירושלמי וברמב"ן לפ' ויחי שאסור למנותכהן למלך ? האם נכון לטען שהרמב"ם לא פוסק את הירושלמיהזה להלכה ?ב) ראיתי ספר (נכתב על ידי מישהו מהצבור החרדי ואולי יש קשר)שמסביר שאנו חוגגים את חנוכה על בטול הגז…

הדלקת נר חנוכה לבחור ישיבה בליל שבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א,בחור ישיבה מארה"ב הלומד פה, ובליל שבת חנוכה אוכל אצל בעלהבית בשכונה וחוזר אחרי סעודת שבת לישיבה וישן שם - היכןהבחור אמור להדליק נר חנוכה - אצל בעל הבית או בישיבה?

שבת וחנוכה

הרב יעקב אריאל
בעקבות דברי הרב במעייני הישועה.א. האם בהדלקת נר חנוכה, המדליק גם מקבל שבת? נפ"מלמלאהב. האם לפי יסוד זה לא עדיף, שהאשה תדליק קודם נרות שבתותתנה שהיא לא מקבלת שבת ואז ידליקו נר חנוכה שמחילים אתהיום החדש?

נר חנוכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהזמינו אותי לערוך חופה באחד מלילות חנוכה ומבקשים שאדליקבאולם גם נר חנוכה.בהנחה שרוב האנשים באולם לא מדליקים בביתם ובהנחה שלאיתארגן מנין ערבית במקום (ולכן אין דין בית כנסת לאולם) האם מותרלי להדליק בברכה?תודה וכל טוב

הדלקה בשתי פתחים מפני החשד

הרב יעקב אריאל
מתוך דברי המשנה ברורה (ס"ס תרע"א) על דברי הרמ"א שכיוםשנהגו להדליק בפנים אין חשד ואין צורך להדליק בשתי פתחים למישיש לו,משמע רק כאשר בפועל נוהגים כן, כפי שהיה בעבר בחו"ל. האם כיום שנהגו רבים בא"י להדליק כמו מעיקר הדין מחוץ לביתאו לחצר, האם חוזר הדין של חשד ויצטרכו להדליק בשתי הפתחים?

אזכרה בחנוכה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום, אבי ז"ל נפטר שנה שעברה, בתאריך כ"ה בכסלו תשעז, אבא היה ממוצא אשכנזי. מתי מקיימים את האזכרה במלאת שנה לפטירתו?

תפילת ערבית במוצ"ש חנוכה

הרב יעקב אריאל
האם ראוי להקדים תפילת ערבית במוצ"ש הקרוב שהוא לילה ראשון של חנוכה?

זמן הדלקת נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
1)מתי הכי מוקדם אפשר להדליק נרות חנוכה? אני לא מדבר על מוצאי שבת 2)עד מתי הכי מאוחר אפשר להדליק נרות חנוכה? 3)האם אפשר להדליק נרות חנוכה 5 דקות לפני הנץ החמה?

הדלקת נרות ואיסור עשיית מלאכה

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר בבית ספרדי שכל אחד מבני הבית ידליק חנוכיה?האם עם ברכה ומה קורה לגבי בנות ספרדיות?2.מהו הזמן הכי טוב להדלקת נירות חנוכה?3.כמה כוכבים צריכם לצאת כדי שנדליק נירות חנוכה?4.עד מתי מותר להדליק נירות חנוכה?5.כמה זמן לנשים אסור לעשות מלאכה?6.למה לנשים אסור לעשות מלאכה ולגברים מותר? ואיזה סוגי מלא…

נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
האם כוסיות שמן מוצק הן באותה רמת הידור ככוסיות שמן נוזלי? כתוב עליהן שיש בהם 90% שמן זית ו- 10% פרפין. האם זה מוריד מרמת ההידור? האם יש מקום להעדיף את הנוזל על פני המוצק?

הפרשת חלה מעיסת סופגניות

הרב יגאל הדאיה
הלש עיסה לסופגניות של חנוכה כשיעור חלה. האם חייב להפריש בברכה?

לימודים וזמן הדלקת נרות

הרב יעקב אריאל
שלום הרבאני סטודנט באוניברסיטה והלימודים נמשכים גם לאחר זמן הדלקת נרות.האם למנות את אשתי כדי שתדליק עבורי בזמן או לחכות עד הגעתי הביתה (אשתי תהיה ערה אז)?

הדלקת נרות במקום העבודה

הרב יעקב אריאל
שלוםהמנכ"ל של החברה שלנו רוצה להדליק נרות חנוכה בכניסה לחברה (כי יש עובדים שלא מדליקים בביתם),אנחנו מתפללים ערבית בחדר סמוך שלא ניתן לראות משם את הנרות. האם זה מותר?

ברכות מוקלטות עם שם ומלכות

הרב יעקב אריאל
יש לנו דיסק שירי חנוכה, כאשר אחד ה"שירים" הוא הברכותשמברכים בזמן הדלקת נרות חנוכה, בשם ומלכות. האם מותרלשמוע שיר זה?

הדלקת נר חנוכה במקום שאין יהודים

הרב יעקב אריאל
אני לצורך עבודה נאלץ בחנוכה להיות לפעמים בחו"ל במקומותשאין יהודים כלל. בשו"ע סי תרעז סעיף ג ובשער הציון שם ס"קכ, משמע שאם אדם אינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו, מדליקבברכה. ואילו בשער הציון בסי תרעב ס"ק יז, כשהוא מדבר על מישחוזר לביתו מאוחר הוא מביא מספר חמד משה בשם ראשונים שמישנמצא בין גוים מדליק בברכה, א…

מנהג הדלקת נרות חנוכה מוקדמת

הרב יעקב אריאל
אנו נוהגים להדליק נרות חנוכה כמנהג הגר"א לפני השקיעה כךנהגו בבית אבי ובבית סבי מדורי דורות. כיון שהדלקה זו נעשיתבמהירות (כדי שנספיק לתפילת ערבית) דבר זה גורם לצער גדוללאשתי שאחדות המשפחה והחויות המשותפות מאוד חשובים לה ( אנומקפידים לשיר ולהתלכד ביחד בזמן הדלקת הנרות וההפסקהלתפילה מפסיקה את הכל)השאלה…

זמן הדלקת נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,מתי לכתחילה לדעתך צריך להדליק נרות חנוכה (אני אשכנזי)?
הקודם   1    2    3    4    הבא