ארץ ישראל

ארץ ישראל והרצי"ה

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לרב אריאל! בגליון "קולך" האחרון (גליון 93) התפרסם מאמר של הרב יהודהגלעד. באחד הקטעים, הוא כותב:"כבר לפני שנים הצביע מו"ח הרב עמיטל שליט"א על העובדההתמוהה, שבכל כתבי הראי"ה קוק זצ"ל אין כמעט כל אזכורלעניין מעלתה של ארץ ישראל בתור ענין הלכתי. השגת הרמב"ןהידועה, הקובעת את מצוות ישוב הארץ כח…

האם עדיף ממשלה של גויים?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי בשם הרבי מלובביץ שאמר פעם שאםממשלה יהודית עושה דברים כה נוראים ומנוגדים להלכה כבר עדיףשיהיה שלטון גויי בארץ. רציתי לשאול אם הרב מכיר את האמירההזו, אם היא אכן נאמרה. ומה דעתו של הרב בנושא, ואם ישדעות נוספות בהלכה. בתודה מראש.

מצות יישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם יש עוד דעה, חוץ מזו של הרמב"ן, לפיהישוב הארץ הוא מצוות עשה מדאורייתא? תודה רבה וחג שמח.

ישוב הארץ לדעת הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
בשו"ת בני בנים ח"ב מב. כתב שהמצוה מדרבנן לדעת הרמבם.והביא בשם האג"מ שהיא מצוה קיומית לא חיובית. ולכן אין חובהלעלות לארץ (כנראה רק אסור לצאת), ודחה את דברי הגרע"ימשהביא תשובת הרמבם שכופין הבעל והאשה לעלות. וכתב שאפילושלא חיבו מכל מקום חיזקו ידי הרוצים לעשות כן והביא כמהדוגמאות בעניין. כיצד אפשר לדחות…

מה החשיבות לגור בארץ ולא לחזור לארה"ב

רבני מכון התורה והארץ
שלום! אני עליתי עלייה עם המשפחה שלי בגיל 5, ולא הבנתי את חשיבות הארץ. למה חשוב לא לחזור לארה"ב? תודה רבה! תזכו למצוות!

טיסה לטיול שורשים

הרב יעקב אריאל
סבי וסבתי הציעו לי להצטרף אליהם לטיול שרשים בהונגריה ארץמולדתם (מעונינים מאד שאבוא).משקולי אי עזיבת הארץ:האם זה דומה לנסיעה לפולין ?האם יש על מי לסמוך וליסוע?האם זה שונה מנסיעת בילוי רגילה לחו"ל?האם לדעת הרב מותר ליסוע? תודה רבה

דעת כבוד הרב בעניין ההתנתקות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,למה הרב לא יוצא בהודעה לציבור בעניין מוסריות ההנהגה שלהיום, בעניין גיבוש רעיון ההתנתקות, בעניין ההתנתקות עצמה, ובענייןביצועה בפועל?מה דעת כבוד הרב בכל עניינים אלו? ומה יפסוק לעניין דרכי מחאהמותרות ואסורות?

ביצוע "קריעה" בגירוש מגוש קטיף

הרב יעקב אריאל
השבוע גורשתי מהיישוב מורג שבגוש קטיף,מכיוון שהייתי על אחד הגגותופוניתי לאחר שפונה בית הכנסת לא ידעתי אם עליי לבצע קריעהבבגדי, והאם עלי לברך על כך, האם כעת אליי לבצע קריעהבבגדי? ואם כן מה עליי לברך? האם עליי לעשות זאת עם שארהאנשים שפונו יחד איתי מהגג? אליי לציין שאיני תושב קבוע ביישוב.

חובת קריעה על חורבן גוש קטיף

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. 1. האם ומתי חלה עלי חובה לקרוע מדין שמועה רעה או חורבן ערייהודה בנוגע לגוש קטיף ? 2. מהו המסר החינוכי אשר עלינו להפנים כתוצאה ממהלך נוראי זה?מה עלינו להעביר לילדים ולתלמידים? 3. אבקש את התיחסות הרב לגבי הבטחות של הרבנים כיהגזירה תבוטל והיו לא תהיה 4.כיצד ניתן להבין את השנאה העזה של השמ…

מצוות ישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי מאחד מרבותי שמצוות ישוב הארץ פרושהלא רק שעם ישראל גר בארץ ישראל אלא בעיקר שהוא מחילריבונות יהודית על הארץ. בזה כוחה של המדינה, שבכל מקוםשאליו מגיעים גבולות מדינת ישראל יש ריבונות יהודית ובכך מתקיימתמצוות ישוב הארץ.א. האם זוהי ההגדרה הנכונה של מצוות ישוב הארץ?ב. האם יש על כך דעו…

מדרגות בקדושת הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.יש לי 2 שאלות:- שמעתי בהלויה הלאומית מפי הרב קמינצקי שבזמן שצה"ל יוצאמרצועת עזה, על כל אחד מישראל לבצע קריעה. בעת הגירושכבר ביצעתי קריעה. האם עלי לקרוע שנית?2.בעניין קדושת ארץ ישראל, האם בגבולות הארץ המובטחת ישרמות שונות של קדושה בין החלקים השונים? (מלבד ירושלים כמובן)תודה רבה, ושבוע…

המאבק על א"י

הרב יעקב אריאל
שלום. נניח שעפ"י "תורת המשחקים" יש המלצה, להאבק על Y,Xולוותר על Z מארץ ישראל, וזה מתכון להצלחה במאבק. לעומתזה, יש אפשרות להאבק על הכל, אבל גם להפסיד את הכל. מהעדיף, רוח המאבק, שאיננו מתפשרים על כלום, למרות שיכוליםלהפסיד הרבה (הכל) או תוצאות המאבק, להאבק בצורה כזו,שנצא מרווחים, עם כמה שיותר שטח מא"י?…

טיול לירדן

הרב יעקב אריאל
האם מותר לצאת לירדן לצורך טיול? אם כן, לאן. ואם לא, למה?אם אפשר שהרב יפרט, שאלתי כבר כמה רבנים ולא קיבלתיתשובה מספקתבתומ"ר

פסיקת הלכה בסימני הגאולה

הרב יעקב אריאל
האם סימני הגאולה שבפרק חלק ובסוף סוטה (חוצפא יסגא, יוקריאמיר וכו') נפסקו להלכה? האם ישנם מקורות לכך מלבד לתשובת הרב?

קדושה ראשונה ושניה

הרב יעקב אריאל
1. האם יש משמעות לקדושה שלשית שהחלה לפני כמאה שנה ?לפי זה מקומות שלא התקדשו בקדושה שניה (כמו אילת) תחול בהםקדושה שלישית לעיין מצוות התלויות בארץ ?2. מדוע לפי הראב"ד אין קדושה במקום המקדש כשהוא חרב והריהמקום התקדש גם בקדושה שניה בימי עזרא וקדושה שניה קידשה לעת"ל?

יציאה לחו"ל לצורך טיול

הרב יעקב אריאל
האם ישנו איסור לצאת לזמן קצר מהארץ לצורך טיול משפחתי ?האם יש להתיר כאשר הדבר כרוך בסכסוך עם ההורים ?

מצות יישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!משיחה מעמיקה עם מישהי הבנתי שמצות יישוב הארץ כפי שרביםמצוטטים אותה מפי הרמב"ם קיימת רק בתנאי שיש מלך לעם.יוצא מכך שאיננו מחוייבים במצות יישוב הארץ.אם כן, מדוע רביםמאיתנו נלחמים על מצוה זו?

מלך המשיח

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם המשיח צריך כבר בהתחלה להיות מלך ממש, עם כל דיני המלכות?או ש"יעמוד מלך" יכול להיות גם תלמיד חכם גדול "מאן מלכי-רבנן" שרבים מקבלים את מרותו כמו מלך ממש?

השקפת הציונות הדתית בעניין הגאולה

הרב יעקב אריאל
ידועה השקפת הציונות הדתית בעניין המשיח והגאולה והיא שתהליך זהיבוא בשלבים ובהדרגה וכבוד הרב יעקב אריאל סובר שתהליך זהיכול להימשך גם מאות שנים. השקפה זו כידוע הינה בניגוד להשקפתחב"ד שהגאולה עפ"י הרמב"ם תבוא בבת אחת ודעת תורת חב"דוהרב"י מלוובאוויטש זצוקקל"ה הינה שאסור ממש לסבור שהגאולהכבר החלה וטענת חב…

תהליכי הגאולה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ראיתי שהרב כותב במספר מקומות שלא נדע את תהליכי הגאולהעד שיהיו ומביא את דברי הרמב"ם בפרק יב מהלכות מלכים ומלחמות. וראיתי שדשו בנושא רבים, והגיעו למסקנה שמה שאומר הרמב"ם שלאנדע איך יהיו הדברים עד שיהיו קאי רק על פרק י"ב, וכגון לגביהשאלה האם יבוא קודם המשיח או קודם אליהו וכו'. את זה לא נדעאי…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    הבא