ארץ ישראל

עליה לארץ בתקופה זו

הרב יעקב אריאל
רב מסויים בשיעורו השבועי טען בפני שומעיו, שעקב המצב הבטחוני הקשה בימינו אל להם ליהודי התפוצות לעלות ארצה. ומוטב להם להישאר בחו"ל מאחר ושם בטוח יותר מאשר כאן. מה דעת כבודו על כך? בתודה.

מציב גבול אלמנה בעיר הבהד"ים

הרב יהודה הלוי עמיחי
מחר אבקר לראשונה ב"עיר הבה"דים" - בסיס צה"ל החדש בנגב, שהועברו אליו בסיסים מכל אזורי הארץ. אני מתרגש מאוד לקראת ראיית הפרחת השממה של ארץ ישראל, בפרט לאחר שגרתי באזור כמה שנים ואני זוכר שלא היה שם כלום. האם אפשר לברך "מציב גבול אלמנה"? אני מודע למחלוקת אם מברכים על בתי הכנסת או גם על יישובים, השא…

קדושת א"י וירושלים

הרב יעקב אריאל
ידועים דברי מורנו הגרצי"ה קוק: כמו שא"י מקודשת מכל הארצות,כך "ירושלים מקודשת מכל א"י". שירושלים מקודשת יותר מכל א"ילא רק במובן של "מם היתרון" אלא גם במובן של "מם המוצאוהיחס" – מתוך א"י מקודשת ירושלים.• אין ביטוי כזה במשנה "ירושלים מקודשת מכל א"י" וגםבראשונים לא מצאתי ביטוי כזה אל…

גבולות הארץ

הרב יעקב אריאל
בפרשת "לך לך" בברית בין הבתרים מבטיח הקב"ה לאברהם אתשזרעו יירש את הארץ פרק טז פס'' יח:.."מנהר מצרים עד הנהרהגדול נהר פרת". ובפרשת "מסעי" בתאור גבולות הארץ וירושתהמתוארת רק א"י מעבר הירדן המערבי(בחלוקה לתשע וחצי השבטים). א. האם ארצותיהם של סיחון ועוג נכללת בהבטחת הארץ לאברהם?ב.לולי בקשתם של שנים וחצ…

ארץ ישראל ושמירת הנפש

הרב דוד אייגנר
כידוע יש מצווה לרשת את הארץ ולשבת בה, אבל מה עדיף במקרה שהישיבה באותו מקום בארץ מסכנת אותי? או במילים אחרות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" או "והורשתם את הארץ וישבתם בה"? מה יותר חשוב? תודה רבה!

אוטונומיה לערבים

הרב יעקב אריאל
האם הרב יוכל להסביר את שכתב בגליון 'נקודה' (כסלו התשס"א), 'שאנו ניצור גושי התישבות של ערבים ... כשכל גוש חי את חייו האטונומיים", כיצד מתישבים הדברים עם דרכו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל?

דרישת ציון

הרב יעקב אריאל
האם אין חובה לשאת עיניים גם אל ראש ההר מקום המקדש ולאלשבת בחיבוק ידיים?

קדושת הארץ

הרב יעקב אריאל
מדוע הארץ לא פולטת את הערבים מארץ ישראל כמו שהיא פלטהאת כל אויבינו?

מאחזים בארץ ישראל

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, בימים אלו,ממשלת ישראל מדברת על "פינוי מאחזים"מיושבים ואף כאלו שאינם.בתור אנשים מאמינים, אשר מנסים לקיים את מצוות יישוב הארץ, אךגם מחוייבים באי פגיעה בזולת וכו'' מה עלינו לעשות במצב הנ"ל,האם צריך לפנות את היישובים ובכך להפקיר את חלק מאדמתנוהקדושה אך לא לפגוע ח"ו בנפש מישראל או שמא עלינו להי…

כניסה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב על כניסת יהודים היום להר הבית הן מצד הודעהלכולם שהר הבית שלנו והן מבחינה תורנית?

עלייה להר הבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב וחנוכה שמח!האם מותר מבחינת ההלכה לעלות להר הבית (כמובן לאחר טבילהוכו') ואם כן במה עליי להיזהר וללמוד לפני העלייה

הר הבית בימינו

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!העבירו לנו שיחות משני הכיוונים על הר הבית כיום, ואני רוצהלשאול, מתוך בירור אמת, איך רבנים היום (בלי זלוזול חס ושלום)יכולים לקחת אחריות לבטל עשרות מצוות בטענה שעם ישראל לאראוי ושאר טענות? הרי אפשר להתקרב לבנין המקדש?

ירושלים בית תפילה לכל העמים ??

הרב יעקב אריאל
אין אני יודע אם שאלתי תגיע אל הרב .אשמח מאוד אם כך יהיההדבר .שאלתי היא כך לפני כשנה התפרסם באחד העיתונים מחקר עד כמהאנו קשורים לירושלים. בין היתר נשאלו האנשים מתי ובאילו נסיבותביקרת בירושלים? וכותב אותו אדם שאין אני זוכר את שמו אם כךהנתונים מה אנו יכולים לומר כלפי הגויים בגין אחיזתנו בעיר ויותרמזה מ…

שמירה על נקיון של ארץ ישראל ואיסור ללכלך האם יש מקור לדברים אלו?

רבני מכון התורה והארץ
ידוע שיש עניין לשמור על נקיון של ארץ ישראל ואסור ללכלך מה המקור לדברים אלו

מצוות ישוב ארץ ישראל באשקלון

רבני מכון התורה והארץ
שלום לכבוד הרב הנושא הזה של גבולות הארץ מאד מעניין אותי אך אני מבין שאין תשובה חד משמעית ועולים לי שאלות כמו אם אשקלון פחות קדושה מארץ ישראל או מי שגר שם זה לא כמו מי שגר לדוגמה בבאר שבע כאילו חי בחוץ לארץ מה גם שאני רוצה לעבור לאשקלון והדברים מעוררים בי ספק הרי אני רוצה לקיים את מצוות ישוב ארץ ישרא…

גבולות הארץ

רבני מכון התורה והארץ
לכבוד הרבנים החשובים שלום וברכה! בתקופה האחרונה אני מוצא את עצמי דן עם אנשים על גבולותיה של ארץ ישראל בכלל וחבל עזה בפרט. רציתי לדעת מהם הגבולות של ארץ ישראל המובטחת (ארץ ישראל האידאלית) והאם בימי דוד הצליחה הממלכה הישראלית לכבוש את אותה ארץ אידאלית? האם חבל עזה הינו חלק בלתי נפרד מארץ ישראל המובט…

טיול לחו"ל

הרב יעקב אריאל
האם ישנו צד להתיר יציאה קצרה לחו"ל לשם טיול ומנוחה?

יציאה מן הארץ - מסע לפולין

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,ברצוני לדעת האם לפי ההלכה מותר לי לצאת מהארץלמסע פולין...רבנים רבים נחלקים בעניין ואין תשובה ברורה..אשמחאם תהיה תשובה יותר חד משמעית. היציאה ב"ה קרובה והענייןממש בוער...

יציאה לחו"ל לצרכי פרנסה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לאחרונה נאלצתי לצאת מהארץ לניגריה לצרכי עבודה והדרכתמשרדי תקשורת. כידוע, איסור היציאה מהארץ לחו"ל אינו חל עלמס' נושאים כגון פרנסה, נישואין וכו'. אולם בעוד מס' חודשים נדרשתנסיעה נוספת, לחלופין ניתן אולי לפעול במסגרת החברה להבאתהקבוצה לארץ ואז גם תתאפשר תפילה במניין מה שאינו מתאפשרבחו…

ראשית צמיחת גאולתנו?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. מדינת ישראל הינה מקום מפלט ליהודים ואנו מאמינים שהקמתה הינהבבחינת נס ולפיכך אומריםאת ההלל ביום העצמאות, זאת מכיוון שיש המאמינים שהגאולה תבואבשלבים והקמת מדינת ישראל הינה אחד משלבים אלה, כיצדעובדה זו מתישבת עם דברי הרמב"ם בהלכות מלכים שהמשיח הואזה שיקבץ כל נדחי ישראל בפעם אחת ויביאם…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    הבא