ארץ ישראל

אוטונומיה לערבים

הרב יעקב אריאל
האם הרב יוכל להסביר את שכתב בגליון 'נקודה' (כסלו התשס"א), 'שאנו ניצור גושי התישבות של ערבים ... כשכל גוש חי את חייו האטונומיים", כיצד מתישבים הדברים עם דרכו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל?

דרישת ציון

הרב יעקב אריאל
האם אין חובה לשאת עיניים גם אל ראש ההר מקום המקדש ולאלשבת בחיבוק ידיים?

קדושת הארץ

הרב יעקב אריאל
מדוע הארץ לא פולטת את הערבים מארץ ישראל כמו שהיא פלטהאת כל אויבינו?

מאחזים בארץ ישראל

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, בימים אלו,ממשלת ישראל מדברת על "פינוי מאחזים"מיושבים ואף כאלו שאינם.בתור אנשים מאמינים, אשר מנסים לקיים את מצוות יישוב הארץ, אךגם מחוייבים באי פגיעה בזולת וכו'' מה עלינו לעשות במצב הנ"ל,האם צריך לפנות את היישובים ובכך להפקיר את חלק מאדמתנוהקדושה אך לא לפגוע ח"ו בנפש מישראל או שמא עלינו להי…

כניסה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב על כניסת יהודים היום להר הבית הן מצד הודעהלכולם שהר הבית שלנו והן מבחינה תורנית?

עלייה להר הבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב וחנוכה שמח!האם מותר מבחינת ההלכה לעלות להר הבית (כמובן לאחר טבילהוכו') ואם כן במה עליי להיזהר וללמוד לפני העלייה

הר הבית בימינו

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!העבירו לנו שיחות משני הכיוונים על הר הבית כיום, ואני רוצהלשאול, מתוך בירור אמת, איך רבנים היום (בלי זלוזול חס ושלום)יכולים לקחת אחריות לבטל עשרות מצוות בטענה שעם ישראל לאראוי ושאר טענות? הרי אפשר להתקרב לבנין המקדש?

ירושלים בית תפילה לכל העמים ??

הרב יעקב אריאל
אין אני יודע אם שאלתי תגיע אל הרב .אשמח מאוד אם כך יהיההדבר .שאלתי היא כך לפני כשנה התפרסם באחד העיתונים מחקר עד כמהאנו קשורים לירושלים. בין היתר נשאלו האנשים מתי ובאילו נסיבותביקרת בירושלים? וכותב אותו אדם שאין אני זוכר את שמו אם כךהנתונים מה אנו יכולים לומר כלפי הגויים בגין אחיזתנו בעיר ויותרמזה מ…

שמירה על נקיון של ארץ ישראל ואיסור ללכלך האם יש מקור לדברים אלו?

רבני מכון התורה והארץ
ידוע שיש עניין לשמור על נקיון של ארץ ישראל ואסור ללכלך מה המקור לדברים אלו

מצוות ישוב ארץ ישראל באשקלון

רבני מכון התורה והארץ
שלום לכבוד הרב הנושא הזה של גבולות הארץ מאד מעניין אותי אך אני מבין שאין תשובה חד משמעית ועולים לי שאלות כמו אם אשקלון פחות קדושה מארץ ישראל או מי שגר שם זה לא כמו מי שגר לדוגמה בבאר שבע כאילו חי בחוץ לארץ מה גם שאני רוצה לעבור לאשקלון והדברים מעוררים בי ספק הרי אני רוצה לקיים את מצוות ישוב ארץ ישרא…

גבולות הארץ

רבני מכון התורה והארץ
לכבוד הרבנים החשובים שלום וברכה! בתקופה האחרונה אני מוצא את עצמי דן עם אנשים על גבולותיה של ארץ ישראל בכלל וחבל עזה בפרט. רציתי לדעת מהם הגבולות של ארץ ישראל המובטחת (ארץ ישראל האידאלית) והאם בימי דוד הצליחה הממלכה הישראלית לכבוש את אותה ארץ אידאלית? האם חבל עזה הינו חלק בלתי נפרד מארץ ישראל המובט…

טיול לחו"ל

הרב יעקב אריאל
האם ישנו צד להתיר יציאה קצרה לחו"ל לשם טיול ומנוחה?

יציאה מן הארץ - מסע לפולין

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,ברצוני לדעת האם לפי ההלכה מותר לי לצאת מהארץלמסע פולין...רבנים רבים נחלקים בעניין ואין תשובה ברורה..אשמחאם תהיה תשובה יותר חד משמעית. היציאה ב"ה קרובה והענייןממש בוער...

יציאה לחו"ל לצרכי פרנסה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לאחרונה נאלצתי לצאת מהארץ לניגריה לצרכי עבודה והדרכתמשרדי תקשורת. כידוע, איסור היציאה מהארץ לחו"ל אינו חל עלמס' נושאים כגון פרנסה, נישואין וכו'. אולם בעוד מס' חודשים נדרשתנסיעה נוספת, לחלופין ניתן אולי לפעול במסגרת החברה להבאתהקבוצה לארץ ואז גם תתאפשר תפילה במניין מה שאינו מתאפשרבחו…

ראשית צמיחת גאולתנו?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. מדינת ישראל הינה מקום מפלט ליהודים ואנו מאמינים שהקמתה הינהבבחינת נס ולפיכך אומריםאת ההלל ביום העצמאות, זאת מכיוון שיש המאמינים שהגאולה תבואבשלבים והקמת מדינת ישראל הינה אחד משלבים אלה, כיצדעובדה זו מתישבת עם דברי הרמב"ם בהלכות מלכים שהמשיח הואזה שיקבץ כל נדחי ישראל בפעם אחת ויביאם…

ארץ ישראל והרצי"ה

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לרב אריאל! בגליון "קולך" האחרון (גליון 93) התפרסם מאמר של הרב יהודהגלעד. באחד הקטעים, הוא כותב:"כבר לפני שנים הצביע מו"ח הרב עמיטל שליט"א על העובדההתמוהה, שבכל כתבי הראי"ה קוק זצ"ל אין כמעט כל אזכורלעניין מעלתה של ארץ ישראל בתור ענין הלכתי. השגת הרמב"ןהידועה, הקובעת את מצוות ישוב הארץ כח…

האם עדיף ממשלה של גויים?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי בשם הרבי מלובביץ שאמר פעם שאםממשלה יהודית עושה דברים כה נוראים ומנוגדים להלכה כבר עדיףשיהיה שלטון גויי בארץ. רציתי לשאול אם הרב מכיר את האמירההזו, אם היא אכן נאמרה. ומה דעתו של הרב בנושא, ואם ישדעות נוספות בהלכה. בתודה מראש.

מצות יישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם יש עוד דעה, חוץ מזו של הרמב"ן, לפיהישוב הארץ הוא מצוות עשה מדאורייתא? תודה רבה וחג שמח.

ישוב הארץ לדעת הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
בשו"ת בני בנים ח"ב מב. כתב שהמצוה מדרבנן לדעת הרמבם.והביא בשם האג"מ שהיא מצוה קיומית לא חיובית. ולכן אין חובהלעלות לארץ (כנראה רק אסור לצאת), ודחה את דברי הגרע"ימשהביא תשובת הרמבם שכופין הבעל והאשה לעלות. וכתב שאפילושלא חיבו מכל מקום חיזקו ידי הרוצים לעשות כן והביא כמהדוגמאות בעניין. כיצד אפשר לדחות…

מה החשיבות לגור בארץ ולא לחזור לארה"ב

רבני מכון התורה והארץ
שלום! אני עליתי עלייה עם המשפחה שלי בגיל 5, ולא הבנתי את חשיבות הארץ. למה חשוב לא לחזור לארה"ב? תודה רבה! תזכו למצוות!
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    הבא