נטיעת אילנות בירושלים

שאלה

האם יש איסור לנטוע אילנות בירושלים, אילנות נוי ו/או פירות, ואם כן מדוע?

תשובה

בימינו שאין טומאה וטהרה לא נוהג כלל דין זה, ואם יש מקום להחמיר זה רק בעיר העתיקה. עיין עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' קסט.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |