ברכת הכורם לנטיעת כרם יין

שאלה

איזה ברכה מברך הכורם לפני נטיעת כרם יין?

תשובה

לא ידועה לי ברכה מיוחדת, אלא תפילה שיצליח במעשה ידיו.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |