נתינת א"י לעמ"י

שאלה

כבוד הרב שלום. ראיתי באתר שכתב כבוד הרב על מי שטוען שארץ ישראל אינה שלנו, "ראיתי את דבריו באשר לזיקת עם ישראל לארצ ושלדעתו הארץ אינה שלנו כביכול, וטעות בידו הארץ נתנה לנו בברית עולם אלא שישובנו בארץ בפועל תלוי במעשינו". ולא זכיתי להבין.

הרי כתוב בתורה, "והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי." משמע שהארץ אינה שלנו אלא של הקב"ה. גם כתוב במכילתא שא"י היא בין שלושת הדברים שניתנו לנו בתנאי. משמע, בלי קיום התנאי, הארץ אינה שלנו.

אם יואיל הרב להסביר אודה לו מאד.

בברכת מועדים לשמחה.

תשובה

כתוב גם "והארץ נתן לבני אדם". מבחינה משפטית כל אשר למטה מהשמש ניתן לבני אדם לעובדה ולשומרה. וא"י ניתנה לעם ישראל והיא שייכת להם גם אם אינם בה. מבחינה משפטית הקנין הוא קניין גמור ומוחלט לכל ישראל בהבטחה ובברית.
מבחינה רעיונית ומוסרית עלינו להתיחס לרכושנו בכלל כאילו אינו שלנו "כי שלך הכל ומידך נתנו ל" בעיקר אמורים הדברים בא"י.

הפסוק שהבאת עוסק בשמיטה וביובל. השמיטה מפקיעה מאתנו את הבעלות הפרטית על הפרות (לא הקרקע!) ומעבירה אותם לבעלות הציבור. והיובל מפקיע מהקונה את הבעלות הפרטית ומחזירה אותה לבעלים העקריים אין כל זכר לבעלות הלאומית שהיא כאמור נצחית!
הקיום שלנו בארץ בפועל תלוי בתנאי שאנו עושים רצונו של מקום, ועם זאת יש תקופות מיוחדות בחיי העם בו הקב"ה עושה עם בניו למען שמו באהבה, ואף אם אין עושים רצונו של מקום אינו בהכרח מגלה אותנו מארצנו.
את זאת ראינו בדורות האחרונים עם שיבת עם ישראל לארצו עם זאת, המשך האחזותנו בפועל בארץ תלוי הרבה בהתנהגותנו

הרב יעקב אריאל |