מצוות ישוב הארץ

שאלה

שלום לכבוד הרב. שמעתי מאחד מרבותי שמצוות ישוב הארץ פרושה
לא רק שעם ישראל גר בארץ ישראל אלא בעיקר שהוא מחיל
ריבונות יהודית על הארץ. בזה כוחה של המדינה, שבכל מקום
שאליו מגיעים גבולות מדינת ישראל יש ריבונות יהודית ובכך מתקיימת
מצוות ישוב הארץ.
א. האם זוהי ההגדרה הנכונה של מצוות ישוב הארץ?
ב. האם יש על כך דעות שונות בין הפוסקים?
ג. ואם זוהי אכן מצוות ישוב הארץ כיצד ניתן להסביר את השיטה
החרדית שמתעלמת מהמדינה? תודה וכל טוב.

 

תשובה

א. עיקר מצות ישוב א"י היא בשלטון מדיני והתישבות בארץ.
ב. הרמב"ן מגדיר שאף דירה בארץ היא מצוה אלא שהיא מצוה
פרטית של יחיד. ואילו המצוה בשלמותה היא של כל הציבור.
ג. לגבי הציבור החרדי אין לי תשובה ותשאל את מנהיגיהם.

 

 

הרב יעקב אריאל |