ישוב הארץ לדעת הרמב"ם

שאלה

בשו"ת בני בנים ח"ב מב. כתב שהמצוה מדרבנן לדעת הרמבם.
והביא בשם האג"מ שהיא מצוה קיומית לא חיובית. ולכן אין חובה
לעלות לארץ (כנראה רק אסור לצאת), ודחה את דברי הגרע"י
משהביא תשובת הרמבם שכופין הבעל והאשה לעלות. וכתב שאפילו
שלא חיבו מכל מקום חיזקו ידי הרוצים לעשות כן והביא כמה
דוגמאות בעניין. כיצד אפשר לדחות את זה ? תודה.

 

תשובה

מצות ישוב א"י נחשבת שקולה ככל המצוות ועכ"פ חשובה יותר ממצוות
אחרות עד שהתירו עבורה קניה בשבת.קשששה לומר שכל זה רק
מדרבנן או רק מצוה קיומית.
יצא עתה ספר (בשני כרכים) בשם נחלת יעקב העוסק כולו במצות
ישוב א"י ומבאר את השיטות השונות. כמו"כ ישנו ספר מעפר קומי של
הקדוש צבי גלאט הי"ד שהתעמת עם הגר"מ פינשטיין אם איני טועה אף
במכתבים ישירים. כמו"כ בהוצ' אור עציון נדפס ספר מלפני כדור על
מצות ישוב א"י של הרב בלומברג. בספרים אלו תמצא בע"ה תשובה
לשאלותיך.

הרב יעקב אריאל |