יציאה מהארץ

שאלה

רציתי לשאול מה דעת הרב בעניין יציאה מהארץ לפולין, למסע שורשים? האם יש בכך משום לימוד תורה שהיציאה מהארץ מותרתמלפי חז"ל בעניין זה?

 

תשובה

אין זה לימוד תורה, יש בכך חיזוק השורשים למי שזה נחוץ לו ומי
שיושפע מכך. ועל כן ההחלטה היא לפי האדם ולא קביעה כוללת לכל.

הרב יעקב אריאל |