טומאת ארץ העמים

שאלה

בע"ה שלום וברכה וכל טוב לכם. זכור לי כי חז"ל דנו בסוגייה האם יש טומאה בעפר הדבוק ליבולים המגיעים מחו"ל לארץ ישראל, אולם לא זכור לי היכן דנו בזה ומה פסקו להלכה בעניין. אשמח להפניות למקורות. תודה רבה על כל פעולכם המבורך. בברכה, אסף יוסף כהן

תשובה

בסד


שלום וברכה


עיין אהלות פ"יז מ"ה. רמב"ם טומאת מת פי"א ה"ג.


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | ב' אייר תשע"ח 10:30