האם מותר ליסוע לנופש בחו"ל? למספר ימים בטיול מאורגן לחברים דתיים?

שאלה

האם מותר ליסוע לנופש בחו"ל? למספר ימים בטיול מאורגן לחברים דתיים?

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | ח' אלול תשע"ח 14:36

aשלום


להלן מאמרו של הרב יהודה עמיחי  שהתפרסם בחוברת אמונת עתיך מס' 24 בהוצאת המכון

טיול שורשים בחו"ל