ארץ ישראל ושמירת הנפש

שאלה

כידוע יש מצווה לרשת את הארץ ולשבת בה, אבל מה עדיף במקרה שהישיבה באותו מקום בארץ מסכנת אותי? או במילים אחרות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" או "והורשתם את הארץ וישבתם בה"? מה יותר חשוב? תודה רבה!

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

שמירת הנפש היא אכן אחד היסודות המשמועתיים ביותר שקיימים ביהדות: "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה", אך מותר לאדם להכניס עצמו למקום מסוים של סכנה לשם צרכים שונים כגון פרנסה כפי שמצאנו בכל הדורות שאנשים הפליגו בספינות על אף הסכנה הכרוכה בכך, אנו נוסעים בכביש בכל יום על אף סכנת תאונות הדרכים הקיימת בכל רגע, ועוד.

מצוות ישיבת הארץ היא מצווה שיהודים רבים בכל הדורות השתוקקו לקיימה, שאמנם דורשת גם  מימד מסוים של מסירות נפש.

אין חולק שאסור לאדם להכניס את עצמו למקום שהוא מוגדר כסכנה מוחלטת או ודאית, אך ברוך ה' יש שלטון במדינה ויש את צה"ל שפועל כל העת להגן ולשמור על כלל אזרחי ישראל, ולכן לא ניתן להגדיר את הישיבה בכלל חלקי הארץ כמקום שמסכן את יושביו ואפשר בהחלט לקיים גם את נשמרתם מאוד לנפשותיכם וגם את הורשת הארץ וישיבתה.

בברכת התורה והארץ\דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | כ"ו ניסן תשע"ו 13:21