אוטונומיה לערבים

שאלה

האם הרב יוכל להסביר את שכתב בגליון 'נקודה' (כסלו התשס"א), 'שאנו ניצור גושי התישבות של ערבים ... כשכל גוש חי את חייו האטונומיים", כיצד מתישבים הדברים עם דרכו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל?

 

 

תשובה

אני רואה בו חיזוק לדברי.

אין בינינו שום ויכוח שאסור ליצור במו ידינו שום חיזוק או אחיזה לנוכרים בא"י. 

אלא שהמדובר במצב הפוך! למעשה הם כבר שולטים בכל הערים הגדולות. והם רוצים גם את היתר. ולצערנו יש יהודים המוכנים להוסיף חטא על פשע ולתת להם עוד ועוד. ועל כך אני טוען שמה שכבר מוחזק בידם כרגע די להם והותר ואסור לתת להם שום דבר נוסף.

אדרבה, יש להפוך את הערים לגושים סגורים, כל גוש נפרד מחברו ולהתייחס לכל גוש בהתאם. 

מו"ר הרצ"י קוק דיבר על מצב אחר שבו רוצים למסור להם בידים חלקים מא"י, המוחזקים בידנו. ובודאי ובודאי שכל מילת קודש שלו חייבת להיות נר לרגלנו. עד כמה שהספקתי לשמוע ממנו לא שמעתי ממנו מעולם דרישה אופרטיבית לכבוש מקומות חדשים, לא בעבר הירדן, לא בלבנון, לא במצרים, למרות שכל אלו הם כוללים חלקים
מנחלתנו. בנקיטת יוזמה מצידנו לכבוש הוא סמך על הקב"ה שינהלנו בדרך הנכונה. וכל התנגדותו היתה ליוזמת נסיגה מצידנו ואכן יש לעמוד על המשמר שלא תהיה כזאת בישראל. אלא שניסחתי את הדברים בסגנון דיבור המקובל גם על מי שאינו רגיל לסגנון רבנו זצ"ל.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |