מדרגות בקדושת הארץ

שאלה

שלום לכבוד הרב.
יש לי 2 שאלות:
- שמעתי בהלויה הלאומית מפי הרב קמינצקי שבזמן שצה"ל יוצא
מרצועת עזה, על כל אחד מישראל לבצע קריעה. בעת הגירוש
כבר ביצעתי קריעה. האם עלי לקרוע שנית?
2.בעניין קדושת ארץ ישראל, האם בגבולות הארץ המובטחת יש
רמות שונות של קדושה בין החלקים השונים? (מלבד ירושלים כמובן)
תודה רבה, ושבוע טוב.

תשובה

1. אי"צ לקרוע בשנית.
2. ודאי שיש מדרגות שונות בקדושת הארץ גבול עולי מצרים גבול
עולי בבל וגבול ההבטחה, וכן שני עביר הירדן וירושלים אולם אין זה
אומר שכולם צריכים להתיישב בירושלים. כמו מדרגות הקדושה השונות
בארץ ישנה התאמה בין בחלוקה שבטית ובין בחלוקה אישית בין
האנשים השונים המרכיבים את בית ישראל וע"כ לכ"א מקום ראוי
ומותאם אליו בא"י.

 

 

הרב יעקב אריאל |