טיסה לטיול שורשים

שאלה

סבי וסבתי הציעו לי להצטרף אליהם לטיול שרשים בהונגריה ארץ
מולדתם (מעונינים מאד שאבוא).
משקולי אי עזיבת הארץ:
האם זה דומה לנסיעה לפולין ?
האם יש על מי לסמוך וליסוע?
האם זה שונה מנסיעת בילוי רגילה לחו"ל?
האם לדעת הרב מותר ליסוע?

תודה רבה

 

 

תשובה

אם הנסיעה לצורך לימוד ותוכל ע"י כך להעביר למשפחתך את מסורת
משפחתכם וקהילתכם על חכמיהם וספריהם וכדו' ואין תחליף אחר לכך
מותר לנסוע לחו"ל לצורך זה. אולם אם המדובר בבילוי סתם אסור.

הרב יעקב אריאל |