האם אשקלון היא בחוץ לארץ? -המשך

שאלה

תודה כבוד הרב על התשובה ..ומה לגבי אשקלון האם היא נקראת עיר נכרית? ואם זה נכון נכון גם לגבי צפון אשקלון?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

השם עיר נכרית אין לה משמעות הלכתית. אשקלון היא בקדושת ארץ ישראל לעניין מעלותיה של ארץ ישראל, הספק לעניין מצוות התלויות בארץ הוא בשאלה מה לעשות בתרומות ומעשרות, אבל לא שייך לקדושת ארץ ישראל (כפתור ופרח פ"י). לעניין מצוות התלויות בארץ כבר כתבתי כיצד נוהגים שם.

צום החמישי לששון ולשמחה.
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |