טיול לעבר הירדן לכהן

שאלה

שלום הרב. אני כוהן וברצוני לשאול האם מותר לי ללכת לטיול משפחתי בעבר הירדן המזרחי. האם זה נחשב כיציאה מן הארץ?
והאם גזרו על אזור זה את טומאת ארץ העמים?

תשובה

ישנה מחלוקת האם בכיבוש עולי מצרים ישנה טומאת ארץ העמים
כמו"כ עמון ומואב שלא טהרו בסיחון ואדום טמאים בטומאת ארץ העמים. 

עי' בספר חבל נחלתו ח"א סי' ג.

הרב יעקב אריאל |