טיול בסיני

שאלה

האם מותר לטייל בחצי האי סיני?

תשובה

הרב יעקב אריאל |

 

חלקו הצפוני של חצי האי סיני נמצא במחלוקת הראשונים האם הוא כלול בא"י המובטחת כשהקובע הוא זיהויו של נחל מצרים. לפי חלק מהפוסקים הוא חו"ל ולא התקדש כלל. ואילו לפי חלק מהפוסקים הוא שייך לא"י ועל כן מותר לטייל בו (יש מהחוקרים הסבורים ששם היתה נחלת שבט שמעון)