האם יש היתר לצאת לנופש אימהות לילדים מיוחדים באילת לפי הלכות התימנים?

שאלה

בס"ד האם יש היתר לצאת לנופש אימהות לילדים מיוחדים באילת לפי הלכות התימנים ?

תשובה

שלום

אינני יודע התייחסות מיוחדת לעדת התמנים. אך נראה לי לומר הרי אילת הינה בגבולות ההבטחה  לאברהם אבינו והדר בה מקיים בה מצוות ישוב הארץ. אכן לעניין חיוב מצות התלויות בארץ שחלים בגבולות עולי מצרים יש דעות הסוברות שאזור אילת לא כלולה בהם ויש דעות שאף בגבולות עולי מצרים אילת כוללה בהם (לשלמה המלך היו אוניות בים סוף). לכן אפשר לטייל ולנפוש באילת, והדרים בה מקיימים מצוות ישוב בארץ. 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ב טבת תשע"ו 10:49