גבולות א"י לעתיד לבוא

שאלה

שלום כבוד הרב,
ע"פ כל המחקרים הגיאולוגיים השבר הסורי-אפריקני ממשיך כל הזמן להתרחב, ובעוד כ- 20 מליון שנה יהיה אוקיאנוס במקום בו נמצא עכשיו נהר הירדן. במלים אחרות: בין ארץ ישראל לבין מה שקרוי כיום ממלכת ירדן ישתרעו אלפי קילומטרים של מים (לבנון, לעומת זאת, תשאר כנראה צמודה אלינו). 1. מהי העמדה התורנית ביחס למהלך הדברים הזה (האם הוא בכלל מקובל? האם זה עולה בקנה אחד עם תאורי העתיד ואחרית הימים וכו')? 2. נניח שדבר כזה היה קורה היום ולא בעוד 20 מליון שנה (כתוצאה מרעידת אדמה מאד חזקה או מפגיעת מטאור) - מה זה אומר על מעמדה המיוחד של ארץ ישראל, על קדושתה וכו'? האם זה בכלל אמור להשפיע עליו, או שמעמד זה כלל אינו תלוי במיקומה הגאוגרפי של הארץ?

תשובה

 

 

שאלותיך מעניינות, אבל איני יודע עליהן תשובה ברורה. לגבי העתיד הנסתרות לה' אלקינו, וכך כתב המשנה ברורה על בעיות בחשבון העיבור: "ואין לנו לדאוג כ"כ יותר כי בודאי בעת ההיא וגם הרבה קודם יהיה הגאולה ונקדש ע"פ הראיה" (באור הלכה ריש סי' תכח).
וע"כ אין צורך לחוש כ"כ, ויהיו לנו נביאים שיורונו את הראוי לעשות. ואם ח"ו יקרה הדבר היום בפשטות קדושת א"י וירושלים במקומה עומדת וכבר נשנה בבכורות שירדן היינו מסלול ערוץ הנחל שנתן מזה ונתן לזה מה שנתן נתן וכו' ועפ"י ערוץ הירדן נחלה עוברת משבט לשבט. היינו קדושת א"י במקומה עומדת וחלקים שהגבול השתנה בהם דינם בהתאם לשינוי הגבול.

הרב יעקב אריאל |