2 עטיפות למעשר

שאלה

בס"ד
לכבוד הרב שלום,

מעשר-האם יש לעוטפו ב-2 עטיפות או מספיק עטיפה אחת?
במה אפשר לעטוף: בנייר/ בשקית נייר/שקית ניילון?
תודה, ושבת שלום!

תשובה

בס"ד

מן הדין מספיק לעטוף את התרומה בשקית אחת. טעם הדבר הוא ששאין להפסי' את התרומה, ואם יכניסו את התרומה ישירות לפח אשפה, הרי יש בכך הפסד. לכן צריך להכניס את התרומה לתוך שקית ניילון כדי שלא יבוא לידי מגע עם שאר האשפה. אמנם הראשון לציון הגר"מ אליהו מחמיר להכניס את התרומה לתוך נייר ואת הנייר לתוך שקית נוספת משום בזיון, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן
הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 1:01:45 PM