תרומות ומעשרות

שאלה

שלום וברכה.

בביתי לא נהוג היה אף פעם להפריש תרומות ומשרות והבנתי שהגמרא מכנה אנשים מסוגי בתור 'שוטים' או משהו דומה.
שאלותיי הן:
1. האם עליי להפריש לאחר כל קניה שאבי עורך? (ואם לא, באיזו תדירות מפרישים תרומות ומעשרות?)
2. ממה בדיוק עליי להפריש?
3. מהי הכמות שעליי להפריש?
4. באיזה נוסח עליי להשתמש?

תודה רבה!

תשובה

בס"ד

שנה טובה

בהרבה בתים לא נהגו להפריש תרו"מ מכיוון שבחו"ל לא נוהגת מצוה זו וכשבאו לארץ לא ידעו שיש צורך להקפיד בכך. ובעניין שאלותך:
1. השאלה היכן האבא עורך את הקניות אם הוא קונה במקום מסודר ומפוקח על ידי רבנות רשמית שמקפידה על הפרשת תרו"מ הרי שאין צורך להפריש שוב, אולם אם הפירות נקנים בשוק ללא פיקוח מתאים הרי שצריך להפריש שוב.
2. חובת ההפרשה היא מכל דבר שגדל בקרקע בארץ ישראל וברשות יהודי.
3. לגבי הכמות והנוסח אפשר לפנות למכון התורה והארץ ולקבל תקליטור הסבר כיצד ואיך מפרישים תרו"מ, וכמו כן אפשר לקבל דף שיש בו נוסח הפרשה בצורה מובנת ומוסברת. למכון התורה והארץ אפשר להתקשר 08-6847325 הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 1:25:48 PM