תרומות ומעשרות

שאלה

בביתנו לא מפרישים תרו"מ. הורי טוענים שב"תנובה" מפרישים על כל הסחורה. האם באמת קיים דבר כזה? האם יש הבדל אם קונים בסופרמרקט או בירקן? ואם זה לא נכון וצריך להפריש-מה בדיוק אני צריכה לעשות?איך מפרישים?ממה?כמה? מה אומרים? וגם-לא תמיד אני רואה או נמצאת בבית כשקונים ירקות ופשוט מניחים הכל במקרר אז ממה להפריש?
דבר נוסף שרציתי לדעת זה למה בכלל צריך להפריש בימינו שאין בית מקדש וןכהנים ולויים וכל זה?
תודה רבה.

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. אסור לאכול פירות או ירקות אלא א"כ יודעים בוודאות שהפרישו מהם תרומות ומעשרות. בתנובה אין וודאות שהפירות הופרשו וכן הוא בכל חנות או סופר-מרקט אלא אם כן יש תעודה המעידה על כך שהפרישו מהפריות ומהירקות.

ב. גם כיום שאין בית המקדש יש טעם בהפרשת תרומות ומעשרות, שכן גם כיום נותנים למשל את מעשר העני לעניים. מלבד זאת הפרש תרומות ומעשרות אינה נעשית רק כדי לתת את ההפרשות לכהן, לוי או עני אלא גם לשם הפקעת איסור הטבל שיש על הפריות. בלא הפרשת תרומות ומעשרות אסור לאכול את הפירות.

ג. להלן כללים (על רגל אחת) להפרשת תרומות ומעשרות:
בס"ד

א. יש להפריש תרומות ומעשרות מכל מה שגדל בקרקע, קרי פירות ירקות וכדו´.
ב. יש להפריד ולהניח בצד קצת יותר מאחוז אחד.
ג. יש לקרוא את את כל נוסח הפרשת תרומות ומעשרות.
ד. יש להתקשר אלינו למכון התורה והארץ (טל´ 08/6947325, פקס´ 08/6847055) או לפנות לאתר שלנו, לעשות מינוי לשם חילול מטבע של המעשר השני, וכן לנתינת המעשר הראשון.
ה. מי שעושה מינוי מקבל נוסח הפרשה מסודר.
ו. לאחר אמירת הנוסח יש לשים את מה שהנחת בצד (האחוז +) לשים בשקית ולזרוק בפח.

בכבוד רב ובברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:29:26 AM