תרומות ומעשרות של תבלינים, וגם בירור שנת המעשר

שאלה

האם צריך לעשר תבלינים כמו עלי דפנה, מרווה או רוזמרין שנקטפו בצד הדרך והובאו הביתה?
מהי שנת המעשר? מה עושים עם מעשר עני ומה עם מעשר ראשון ללוי?
תודה!

תשובה

בס"ד

א. לגבי תבלינים יש להבחין בין תבלינים שמיועדים לתה לבין תבלינים שנאכלים:
בתבלינים שמיועדים לתה בלבד, לדעת רוב הפוסקים פטור מתרומות ומעשרות והראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א מחמיר (ולכן הרוצה להחמיר יפריש בלא ברכה).
בירקות תיבול שנאכלים כמו פטרוזיליה וכדו' בוודאי יש להפריש תרומות ומעשרות.

ב. השנה זוהי שנת מעשר עני ולכן בירק מפרישים מעשר עני אך בפירות האילן עדיין מפרישים מעשר שני. למעשה יש לומר באופן קבוע בנוסח: 9/100 וכו' הרי הם מעשר שני, ואם הפירות הם משנת מעשר עני - הרי הם מעשר עני.

ג. לגבי הנתינה של המעשר הראשון והמעשר עני, הדרך הפשוטה ביותר היא לעשרות מנוי ב"בית האוצר" של מכון התורה והארץ, מס' טל' 08/6847325; מס' פקס' 08/6847055; ולפרטים על בית האוצר אפשר להסתכל באתר המכון המצ"ב:


בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 10:11:58 AM