תורה ומלאכה

שאלה

שלום לך רב נכבד
אני קרן ויש לי 2 שאלות לשאול אותך ושאמח ותודה שתענה
א)האם יש מקום למלאכה אם שרק צריך ללמוד תורה ?
ב)האם יש להתגייס לצבא או רק ללמוד תורה בישיבה ?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. בהקשר לשאלה הראשונה הגמ´ מס´ ברכות נדרשה לשאלה זו והביאה מחלוקת בין רשב"י לבין ר´ ישמעאל ברכות לה ע"ב, ומשם אנו למדים שהשיטה הנורמטיבית המתאימה לרוב בני אדם היא לעסוק גם במלאכה ע"מ לפרנס את עצמו ואת משפחתו. אמנם ברור שיש לפנות מן הזמן כדי לעסוק בתורה ולכך אין שיעור מוגדר, אך יש להשתדל למצוא את הזמן לעשות תורתך קבע ומלאכתך ארעי* ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים.

ב. לגבי השאלה שניה, בוודאי שיש להתגייס לצבא. אין אדם שיכול להיפטר מהחובה הפשוטה להגן על המדינה, שכן משימה זו היא בכלל מלחמת מצווה הן מההיבט של עזרת ישראל מיד צר, והן מההיבט של מצוות יישוב ארץ ישראל וכיבושה. אמנם לגבי הסדרים וכמות הזמן שצריך להיות בצבא, ע"כ יש הסדרים שונים כדי לאפשר לאדם ללמוד תורה, להתגדל בה מתוך אמונה ויראת שמים, ומשימה זו חשובה היא שכן היא הערובה היחידה לשמירה על החוסן הלאומי שלנו, ורק על ידה יוכל עם ישראל להתפתח ולהתעצם הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית.

בברכה,

יואל פרידמן הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:03:21 AM