תהליכי הגאולה

שאלה

לכבוד הרב,
ראיתי שהרב כותב במספר מקומות שלא נדע את תהליכי הגאולה
עד שיהיו ומביא את דברי הרמב"ם בפרק יב מהלכות מלכים ומלחמות.

וראיתי שדשו בנושא רבים, והגיעו למסקנה שמה שאומר הרמב"ם שלא
נדע איך יהיו הדברים עד שיהיו קאי רק על פרק י"ב, וכגון לגבי
השאלה האם יבוא קודם המשיח או קודם אליהו וכו'. את זה לא נדע
איך יהיה עד שיהיה ובזה נאמר שהעיסוק בפרטים אלו לא מוסיף
אהבה ויראה.

שאחרת נצטרך לומר שהרמב"ם חזר בו מכל מה שכתב בפרא
י"א, כי בפרק י"א הרמב"ם כן עוסק בתהליכי הגאולה ופוסק איך
הם יהיו. ולכן מה שהוא אמר שלא נדע קאי על פרק י"ב.

אז כיצד הרב מיישב את שיטתו שלפיה דברי הרמב"ם שלא נדע את
תהליכי הגאולה עד שיהיו קאי גם על פרק י"א?

תשובה

אין חילוק בין פרק י"א לפרק י"ב. בפרק י"א הרמב"ם מסביר את
עקרונות הגאולה והמשיח ואלו עניינים בתהליכי שלמות עם ישראל יצאו
לפועל. הרמב"ם רק אומר שאין טעם להיכנס לפרטי פרטים כגון
מתי ומה קודם למה אלא אומר שיש קיבוץ גלויות ותשובה שלמה והצלחה
בכיבוש הארץ וכו'. ולכן אין חילוק בין שני הפרקים.

הרב יעקב אריאל |