שמיטה

שאלה

נאמר שלגבי גידולי שמיטה גבולות ארץ ישראל מוגדרים לפי "גולי בבל" משהו כזה. האם זה נכון?ומה זה גולי בבל? לא ברור לי הנושא הזה...
לפי גבולות אלו אילת אינה נחשבת א"י.מי שגר שם עובר על איסור יציאה מהארץ???
תודה מראש
משה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


"עולי בבל" הכוונה היא כל המקומות שכבשו העולים בימי עזרא לארץ ישראל, הפרוט שלהם נמצא בתוספתא, ובספרי (וכן נמצא בכתובת רחוב) וכל המקומות המוזכרים שם הם מארץ ישראל. הרחבה על המקומות וזיהויים תוכל למצוא באנציקולפדיה תלמודית ערך ארץ ישראל. אילת נמצאת בחו"ל לפי חלק מהפוסקים, ואולם יש מי שאומר שגם אילת בארץ, הן מגבולות עו"ב, ויש שמחשיבים את הכיבוש של צה"ל ככיבוש המועיל לעניין קודשת המצוות. הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:18:02 AM