שמיטה

שאלה

שלום
יש לי כמה שאלות הנוגעות בשנת שמיטה:
1. אני ובעלי חושבים לגדל על מצעים מנותקים ירקות, דהיינו באדניות התלויות על סולם המוצב על קיר הבית, האדניות באוויר ללא מגע עם הקרקע - האם ניתן לנקב את האדניות כדי שהמים יצאו או שזה בעייתי בשנת שמיטה ?
2. בתור מטפלת ורוקחת מצמחי מרפא אני קוטפת בד"כ גם צמחי בר, עד מתי מותר לי לקטוף עלים, פרחים וכו´ בלי שתהיה בזה בעייה, כשמדובר על צמחי בר ולא מגינתנו ומדובר על רווח מסחרי ופרנסה. שאלה נוספת בעניין - עצים שיש עליהם קדושת שביעית - האם אפשר לאסוף במשך כל שנת השמיטה פרחים, חלקי ענפים ועלים מהעץ ללא הגבלה ? ןמה לגבי צמחי טפיל מטפסים (כמו דבקון הזית שמטפס על זיתים ושקדים )?
3. שתלתי חמניות השנה, האם אני יכולה לאסוף את הזרעים כשיובשלו בהנחה שזה יהיה אחרי ראש השנה תשס"ח ?
4. לגבי קומפוסט (זיבול אורגני): יש לנו בחוץ מקום שאנחנו זורקים שאריות ולא משתמשים בזה כלל אלא רק כדי לחסוך מקום בפח (אנחנו גרים בגבעה) האם יש אפשרות להמשיך לזרוק לקומפוסט גם בשנת שמיטה או שזה בבחינת זריעה. ראוי להזכיר שזה אינו מתקן קומפוסטר המנותק מהקרקע אלא סתם ריבוע אדמה המתוחם במשטחי עץ. האם בקומפוסטר מנותק לא תהיה בעייה?
תודה
הדסה קלוש

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

1. יישר כחכם על המחשבה הטובה לגדל בבית במצעים מנותקים, יעזור הקב"ה ויעלו הדברים היטב. לעניין הגידול באדניות יש להקפיד שמעל מקום הגידול יהא גג (יכול להיות רשת בעלת 50% צפיפות). כמו כן כדאי להקפיד שהאדניות שיש בהם נקב, לא יהיו מול הרצפה, אלא לשים ניילון מתחת לאדנית ומתחת לענפים היוצאים ממנו.
2. לענין עלים של צמחים שיש בהם פירות, אם הם ראויים לאכילת אדם ומגדלים אותם לשם כך הרי זה קדוש בקדושת שביעית, אולם אם אין זה ראוי למאכל אדם בודאי אפשר לעשות מהם מלוגמא, שהרי רק מאכל אדם אסור להפסידו ולעשות ממנו מלוגמא, ואפילו אם נאמר שעלים ראויים למאכל בהמה בכו"א מותר לעשות מהם תרופות לאדם ולא לבהמה (רמב"ם הל´ שמיטה ויובל פ"ה הי"א). לעניין פרחים אסור להפסיד את הפרחים משעה שנעשה חנט, אבל קודם הופעת החנט אפשר לקוץ ואין בו קדושת שביעית, ועל כן פרחים בלבד אפשר להוריד.
2ב. מותר לאסוף עלי העץ ובלבד שלא יגרום להפסד הפירות שבעץ.
3ג. צמח דבקון הזית שהוא טפיל השאלה האם הוא נאכל לאדם או בהמה או לא. כאשר נאכל לאדם ובהמה הרי שיש בו קדושת שביעית. ולא אין בו קדושת שביעית.
3. במקרה כזה החמניות יהיו קדושים בקדושת שביעית, והשדה צריכה להשאר הפקר, ואין לך לקחת לביתך יותר מכמות אכילה למספר ימים, אולם אם לא יבואו לביתך לקחת את החמניות את יכולה להמשיך ולקחת כמויות קטנות, אין לקחת כמויות גדולות ולעשותם משחות וכדו´.
4. אינני רואה בעיה של זריעה בזריקת הקליפות לבור, אלא מדיני הפסד פירות שביעית יש לזרוק את הקליפות בעטיפת ניילון או בעטיפת נייר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:15:55 AM