שמיטה

שאלה

1).איזה שנה אנחנו בשמיטה במה המצוות לגבי
מעשר עני ושני?
2).ומה דני ביעור?


בברכה ראובן מימון
כוכב יעקוב.

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. השנה תשס"ה אנו שנה רביעית לשמיטה.
ב. המשמעות לגבי תרומות ומעשרות היא: ירקות שנלקטו השנה הם חייבים במעשר שני. פירות האילן שחנטו לאחר ט"ו בשבט השנה ויבשילו גם הם יהיו חייבים מעשר שני. אך הפירות שמבשילים היום ייתכן שחנטו עוד לפני ט"ו בשבט, ולכן חייבים מעשר עני.
ג. לגבי הביעור, היה צריך להפריש תרומות ומעשרות מכל הפירות ולא להשאיר טבל עד שביעית של פסח, וכן לחלל ולפדות את המעשר שני שבמטבע המיועד לחילול מעשר שני, עד התאריך הנ"ל.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:17:24 AM