שלום אמת

שאלה

האם במצב שיוצע לנו שלום אמת תמורת וויתור על חלק מא"י - ייהיה מותר לקבל את ההצעה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

מי מציע לנו "שלום אמת" גויים שפיהם דבר שווא וימינם ימין שקר. האם מהם אנו מקבלים הבטחות, מדוע "שיוצע לנו שלום" האם אנו צריכים לקבל מרוצחים הצעות, משל לגנב שבה לגנוב ואומר לבעל הדירה אם לא תתן לי חלק בדרתך אני אפגע בך. ארץ ישראל היא שלנו ואיננה שייכת לאף אומה מאומות העולם, ועל כן אנו יכולים להציע לגויים אולי שנוותר על חלקים מסוימים אבל אנו דורשים בתמורה מחוץ לגבולות הארץ ערים אחרות, כפי שנעשה בימי שלמה, שויתרו על ערים מסוימות כדי לקבל אחרות באזורים אחרים. אבל אין סתם ויתור על ארץ ישראל שהיא בית חיינו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:19:16 AM