רמת הגולן

שאלה

בס"ד

שלום וברכה,
האם כבוד הרב יכול לתת פסוקים שבתורה, שמורים שרמת הגולן שלנו?של עמ"י?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

כל מקום שהוזכר הבשן הרי זה רמת הגולן, עיין במדבר כא לג-לה, דברים ג, יג. ברית בין הבתרים. ובאריכות בספר ארץ ירדן וחרמונים מאת הרב י. אריאל שליט"א.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:37:41 AM