קנית בתים בשבת

שאלה

האם  גם כיום קימת ההלכה לגבית קנית בתים מערבים בשבת עצמה  כשהיא אפשר ביום חול?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אנו בטוחים שדברי התורה לא משתנים, ומכיון שנפסק בשו"ע שיש היתר לכתוב שטר על בית בשבת, כפי שביאר המשנה ברורה סי´ שו סעי´ יא.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:25:04 AM