קביעות למעשר

שאלה

1 מה נחשב "הכנסה" לחצרו או לביתו לעיניין תו"מ במקרה שהפירות או הירקות נימצאות בגינה פרטית ובמקרה שהפירות או הירקות שטולים בשטח ציבורי ליד הבית הפרטי או בתוך שטח מיפעל
2 האים תנאי היצטרפות לבית האוצר של אדם רגיל ושל ירקן זהים
בתודה מראש על התשובה

תשובה

שלום רב,

1. יש להבחין בין מקרה שהפירות גדלים בתוך הגינה מקרה שהפירות גדלים בחוץ ומכניסים אותם לתוך הגינה.
2. אם הפירות גדלו בחוץ והכניסו אותם לגינה הם חייבים בתרומות ומעשרות כיוון שהגינה קובעת ראה רמב"ם הל' מעשר פ"ד ה"ז.
3. אם הפירות גדלים בתוך הגינה, מותר לאכול עראי יחידה אחת של פרי ללא הפרשה תרומות ומעשרות. יחידה פירושו מה שאוכלים בפעם אחת בלא שמחלקים לחלקים. למשל אוכלים תאנה שלמה, אך בפירות הדר אוכלים כמה פלחים בלבד, ראה במאמר הרב עזריאל אריאל חוברת אמונת עתיך 8 עמ' 20.
4. מה שגדל במקום ציבורי אינו קובע למעשר עד שכניסים את הפריות לתוך הבית או החצר.
5. מפעל הוא מקום של שותפים. מפעל בדרך כלל אינו קובע כי הרבה אנשים נמצאים שם, ואינו נחשב מקום פרטי. מקום של שותפים קובע רק אם כל אחד מהשותפים נועל את הדלת והמקום משמש כמקום פרטי לכל אחד מהשותפים בלבד. וראה רמב"ם הל' מעשר פ"ד ה"ח.
6. יש הבדל בין ההצטרפות לבית האוצר בין אדם פרטי לירקן. בית האוצר מיועד לשלוש מטרות: 1. חילול מעשר שני, ולגבי זה אין הבדל בין אדם פרטי ל ירקן וכדו'. 2. בית האוצר משמש גם לנתינת מעשר ראשון ומעשר עני. לגבי זה החישוב שנעשה הוא עבור רדם פרטי ולכן ירקן שרוצה להצטרף בהקשר לנתינת מעשר ראשון (כל השנים) ומעשר עני (בשנות ג"ו) יש לעשות חישוב ספציפי.

בכל טוב ובברכת התורה והארץ,

יואל פרידמןהרב יואל פרידמן | 2/1/2013 1:00:50 PM