פירות ערלה

שאלה

יש לנו עצי פרי בגינה ואני רוצה לאכול מהפירות,ידוע לי שצריך לחכות שלוש שנים לפני אכילת הפירות , השאלה ממתי  האם משתילת העץ או מיום שהעץ נתן את פירותיו הראשונים? וכן האם צריך בשנה הרביעית לפדותם וכצד עושים זאת?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

1. איסור ערלה הוא שלוש שנים מהרגע של נטיעת העץ, שנאמר כי תבואו אל הארץ ונטעתם וכו'.
2. בשנה הרביעית הפירות הם נטע רבע, ואז מותר לאכול אותם אף רק לאחר חילולם על שווי פרוטה שבמטבע. בחילול, יש לומר: "פירות הרבעי - הרי הם בתוספת רבע מערכן - מחוללים (כל דרגת חיוב) על פרוטה ורבע בנפרד במטבע המיועדת לכך בשבילי".
כמובן שלצורך החילול צריך להחזיק מטבע שמיועד לפדיון מעשר שני או רבעי.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 9:48:16 AM