ערלה בפטל

שאלה

לכ' הרב שלום!
אנחנו מגדלים שיח פטל, ושמעתי שעם פטל יש בעיות בספירת שנות עורלה, אשמח אם הרב יוכל לומר מה הדין העניין.
בתודה מראש,

תשובה

בס"ד

לגבי הפטל, באמת יש בעיה להגדיר אותו האם נחשב אילן או ירק. לכן למעשה נלענ"ד שיש להחמיר ולהתייחס אליו כאל אילן ולחכות שלוש שנים. סיבת הדבר כי יש נצרים שיוצאים כל שנה, אך ישנם מקומות בהם נצרים אלו מתחדשים מהשורש (ואז ייחשב ירק) ויש מקומות שהנצרים מתחדשים מהגזע בגובה של 10 ס"מ לערך.
כיוון שיש רק ספק נראה שאפשר להקל לגבי הנצרים, כלומר שלאחר שעברו שנות ערלה גם הנצרים שיוצאים מן השורש, מותרים.
ראה באריכות במאמרים המצ"ב:
/02706.htm
/02707.htm

בכל טוב ובברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר מכון התורה והארץ:

הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 12:53:42 PM