שאלה

בס"ד
אני גרה באשקלון. שמעתי פעם שאומרים שאשקלון היא ספק א"י. ברצוני לדעת: האם זה אומר שכאשר אנו קוטפים פירות מגינתנו אין צורך לעשר בברכה (או שמא לעשר בכלל)? ומה זה אומר לגבי שביעית?
תודה!

תשובה

בס"ד

א. אשקלון ואף דרומית לה הן בוודאי ארץ ישראל לעניין מצוות יישוב ארץ ישראל וכיבושה.

ב. לעניין מצוות התלויות בארץ, יש הבחנה בין המקומות שהם מאשקלון וצפונה לבין אלו שנמצאים מאשקלון ודרומה. צפונית לאשקלון שייך לגבול עולי בבל, ודומית לאשקלון שייך לגבול עולי מצרים ולכן ישנן הקלות לגבי שביעית (אין ספיחין) ואין מברכים על הפרשת תרומות ומעשרות, מלבד הפרשה על דגן תירוש ויצהר (5 מיני דגן, יין ושמן). כאמור בכל מקרה חייבים להפריש ללא ברכה.

ג. לגבי אשקלון עצמה, לפי הנראה בוודאי חייבים להפריש עם ברכה, שכן אשקלון המוזכרת בחז"ל היא דרומת לאשקלון דהיום והיא נקראת תל-אשקלון כ-3 ק"מ דרומית לאשקלון.

ד. כיוון שישנן מחלוקות רבות בנוגע לדרך הגבול הדרומי, ולא ברור אם הגבול הוא מאשקלון בקו ישר לאורך החוף, או שמא הוא עובר מזרחה יותר, לכן יש לברר כל מקום לגופו, אם הוא בכלל גבולות עולי מצרים או שמא הוא שייך לגבול עולי בבל.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:23:02 AM