נפילים?!

שאלה

השבת הסתכלתי ברש"י בפרשת שלח לך על הפירוש "נפילים" ורש"י כתב שהם אנשים גדולים שנפלו מהשמים בדורו של אנוש עכשיו השאלה שלי היא כזאת: הרי רק נוח ומשפחתו שרדו את המבול, אז איך הנפילים שרדו את המבול? ומה הכוונה נפלו מהשמים יכול להיות שיש אנשים שחיים על פני כדורי לכת אחרים?
והאם הם בכלל בניו של אדם הראשון?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

היו מספר ענקים שנצלו מהמבול, שניים אנו יודעים עוג, סיחון, שהיו אחים (נדה סא ע"א) והם נצלו מהמבול כמבואר.
הענקים הללו היו בני הנפילים כמובאר בבראשית פרק וא-ד. עיין שם בפרשנים.
אין לכך שייכות לאנשים בכוכבים אחרים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלו עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:24:16 AM