נישואים בין זרמים ועמים שונים

שאלה

שלום רב,

אני מתעניין בבעית ההתבוללות בעם היהודי והשאלה שלי האם יהודי אורתודוקסי ויהודיה רפורמית יכולים להתחתן, ואם כן, איך כל הדברים יתנהלו? איך הילדים יצאו?

שאלה שניה שלי היא כיצד ניתן לפתור את בעיית ההתערבות שלנו עם עמים אחרים (כלומר התבוללות). הבעיה הזו מוחקת את הזהות היהודית מהילד, ולרוב הוא לא יחזור להיות כזה וילך בדרך האבא. האם אפקט "אנחנו יהודים ונישאר יהודים" או אפקט "העם היהודי הוא העם הנבחר ע"י ה´ ואסור לנו להמרות את פיו" או "לעם היהודי יש תפקיד משמעותי בעולם, שאם הוא יעלם, העולם יחדל מלהתקיים" ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

א. יהודי רפורמי הוא יהודי, וכשם שמתחתנים חילונים וממשיכים להיות יהודים, כך גם עם רפורמים הם יהודים, כל זמן שאין תערובת של גויים במשפחות, ברגע שיתערבו גויים אי אפשר יהיה להתחתן עם משפחות אלו.
אין בכך הכרה בהתנהגות רפורמית, אבל התנהגות זו איננה שוללת יהדות.
ב. מי שנולד לגויה הוא גוי, יהודי שחי כגוי הוא יהודי. אם יתחתן עם גויה הילדים יהיו גויים. עם ישראל עבר צרות רבות פיזיות ורוחניות, וב"ה נשאר כך הוא גם ישאר, עד נכון היום.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:19:58 AM