מקבץ שאלות

שאלה

בס"ד
יש לי מספר שאלות ":
1.האם היום יש צרוך שכל אחד יעשה בביתו מעשר הרי רוב ספקי הירקות מעשרים ואם כן הכיצד?
2.ידוע לי שאסור לחתוך נייר סופג למטבח אפילו לצרוך אוכל אז למה מותר לפתוח שקיות של מוצרי מזון ?
3.האם יש לעשות מעשרות לכסף לא נעים (תוכניות חיסכון וכו..)לאחר שאסרו כבר שנה אחת ?
4.האם מותר להשתמש במתקן שטיפה (בידן ) לשירותים ?
תודה!

תשובה

בס"ד

שלום רב,

1. יש להפריש תרומות ומעשרות מהפירות ומן הירקות אלא ידוע בוודאות שהפרישו מה תרומות ומעשרות, ואם מדובר בחנות או סופרמרקט, בתנאי שיש תעודה המעידה שאכן הפירות כבר מופרשים. אם לאו אסור לאכול את הפירות.
כמה כללים (על רגל אחת) להפרשת תרומות ומעשרות:

א. יש להפריש תרומות ומעשרות מכל מה שגדל בקרקע, קרי פירות ירקות וכדו´.
ב. יש להפריד ולהניח בצד קצת יותר מאחוז אחד.
ג. יש לקרוא את את כל נוסח הפרשת תרומות ומעשרות.
ד. יש להתקשר אלינו למכון התורה והארץ (08/6847325, פקס´ 08/6847055) או לפנות לאתר שלנו, לעשות מינוי לשם חילול מטבע של המעשר השני, וכן לנתינת המעשר הראשון.
ה. מי שעושה מינוי מקבל נוסח הפרשה מסודר.
ו. לאחר אמירת הנוסח יש לשים את מה שהנחת בצד (האחוז +) לשים בשקית ולזרוק בפח.

2. מותר לפתוח שקיות מזון כיוון שע"י הפתיחה מקלקלים את השקית והיא אינה ניתנת לשימוש חוזר.

3. אם אני מבין השאלה היא לגבי מעשר כספים. נאמר בשולחן ערוך שמידה בינונית דהיינו המצב הנורמטיבי הוא לתת מעשר כספים. לגבי הפרטים מה נכלל במעשר כספים צריך בירור פרטני. אמנם מי שאינו יכול לתת מעשר כספים חייב לתת צדקה בשיעור מינימאלי כמבואר בשולחן ערוך.

4. לא ברור על איזה מתקן שטיפה לשירותים.
מתקן שמנקה וגורם ריח נעים - מותר. מתקן שצובע את המים - הגרש"ז אויערבאך כתב במנחת שלמה שאסור. ישנם מתקנים שבהם מערכת השטיפה קשורה לעציץ שיונק מהמיכל. יש לבדוק כל מקרה לגופו אך ישנם מתקנים מותרים ראה בעניין זה בתשובתו של הגר"י אריאל שליט"א בשו"ת באהלה של תורה ח"ב עמ´ 180 ואילך.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:48:41 AM