מצוות ישיבה בארץ

שאלה

מהי הגדרת המצווה והאם בכל מקום בא"י נהוגה המצווה?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

יש במצוות ישוב הארץ, כפי שמגדיר הרמב"ן בהשגה ד לספר המצוות (להרמב"ם) שלושה חלקים:
א. כיבוש הארץ, כלשונו: "ושלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות..."
ב. לבנות את הארץ, לטעת עצים וכו' וכלשונו: "או לשממה".
ג. יש מצווה לגור בארץ ישראל.
יש מצווה להתיישב בכל החלקים של ארץ ישראל, ואף שבעניין המצוות התלויות בארץ יש הבדל בין גבולות עולי בבל לבין גבולות עולי מצרים, לעניין מצוות ישוב הארץ - אין הבדל. בעניין זה ראה מאמרו של הרב יעקב זיסברג חוברת אמונת עתיך חוב' 46 עמ' 19-36 ובחוברת 47 עמ' 22-32.
קישורית למאמר חוב' 46:/04604.htm
קישורית למאמר חוב' 47:/04704.htm

בכל טוב ובברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 12:55:48 PM