מצוות התלויות בארץ

שאלה

שלום וברכה.
האם הפרשת חלה היא מצווה התלויה בארץ?
האם יש רשימה של מצוות התלויות בארץ? אם לא האם תוכל לתת לי כמה דוגמאות?

אם תוכל לשלוח לי לאימייל שמח מאד, השאלות תמיד נאבדות לי ואינני נענת על שאלותי...

תודה רבה רבה ...
שלומית

תשובה

בס"ד ו מרחשוון תשס"ו

שלום וברכת ד´

חלה לרוב הראשונים והאחרונים מוגדרת כמצווה התלויה בארץ (תורת הארץ פ"ד) מכיוון שהמצוה מגדולי הארץ ומוטלת על הפירות וללא הפרשת חלה אי אפשר לאכול את העיסה.
מצוות נוספות שהן תלויות בארץ, תרו"מ, לקט, שכחה פאה, שביעית, חדש, ערלה וכלאים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:47:01 AM