מצווה לטייל בארץ

שאלה

האם זו מצווה לטייל בארץ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


יש מצווה לטייל בארץ ישראל ולהלך בה ד´ אמות, ועיין שכבר נשאלה שאלה זו בתורה לשמה (הרב יוסף כחלי - הרב יוסף חיים), ושם הוכיח מהגמ´ בעירובין שהלכו לאיזור מירון לאכול מהפירות הטובים של ארץ ישראל. ואולם יש גדרים הלכתיים אימתי ואיך מתקיימת מצוה זו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:20:09 AM