מעשר

שאלה

האם מצוות מעשר זה מצווה שתלויה בארץ?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

הפרשת תרומות ומעשרות היא מצווה התלויה בארץ כיוון שהיא מצווה הקשורה לקרקע או לפירות ולכן היא נוהגת רק בארץ ישראל.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:28:43 AM