מעשרות

שאלה

עד כמה שידוע לי אתרוגים חייבים במעשר לשם ברכה על נטילת 4 מינים.
האם כאשר עושים ריבה או כל שימוש אחר צריכים להפריש שוב?

תשובה

בס"ד

אסור ליהנות או למכור פירות של טבל, ולכן אם יש הכשר כעל האתרוגים בוודאי כבר הפרישו תרומות ומעשרות. וכיוון שכבר הפרישו - אין צורך להפריש שוב לפני עשיית הריבה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 11:33:43 AM