מעשרות מצמחי בית

שאלה

לרבנים שלום וברכה!

אנחנו מגדלים בביתנו (שהוא בקומה השלישית בבנין!) מספר צמחי ירקות (עגבניות תפו"א וכו' וכו').
ולאחרונה- לאחר שהירקות הבשילו נפלה בביתנו מחלוקת האם צריך להפריש מהירקות הללו מעשרות או לא כי הרי הגידול הוא בעציצים שהם כלל וכלל לא צמודי קרקע אלא בגובה של קומה שלישית בבניין בעל 5 קומות.

חיפשתי את התשובה לשאלה זו בהרבה מאוד ספרים אך לצערי בשום ספר בספרייה בבית שלי וגם בבית הכנסת שלי, לא נמצאה תשובה.

אודה לכם אם תענו לי על תשובה זו-

אמיתי ברומברג

תשובה

בס"ד

לאמיתי שלום רב,

ירקות שגדלים בעציצים גם אם הם אינם נקובים או לחילופין יש בהם נקב אך הם מנותקים מהאדמה בגלל שהם ברפסת בקומה שלישית חייבים בתרומות ומעשרות. הסיבה לכך היא כי חכמים גזרו עציץ שאינו נקוב אטו עציץ נקוב, ראה גמ' ברכות מז ע"ב ופסחים לה ע"ב, שהגמ' מדברת על טבל מדרבנן בעציץ שאינו נקוב. וראה גם רמב"ם הל' תרומות פ"ה הט"ז.

בכל טוב ובברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר מכון התורה והארץ: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 12:52:47 PM