מלחמות

שאלה

שלום רב!
רציתי לדעת: אני שאלתי אדם חרדי מה הסיבה שהם לא הולכים לצבא , הבאתי לו הסברים שלפי הרמב"ם
עזרת ישראל מיד צר זוהי אחת מההגדרות של מלחמת מצווה ושלא ניתן שום היתר ללומדי תורה לא לגשת למלחמת מצווה בגלל לימוד התורה,אך הוא טען שבימינו שאין מלך שנבחר על ידי 71 חכמי סנהדרין וגם אין נביא אז לממשלה שלנו אין את הזכות ואת היכולת להוציא את עם ישראל למלחמת מצווה.
מה שרציתי לדעת זה באמת האם כיום ההגדרות של מלחמת מצווה גם כן תכפות למרות שממשלתנו לא הולכת תמיד ע"פ דעת תורה ואין סנהדרין ונביא?
בתשובתך אנא ציין לי מקורות כדי שאוכל להפנותו למקורות. תודה רבה!
והאם אי צניעות בצבא פוטרת ממלחמת מצווה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

הרמב"ם (הל´ מלכים פי"א ה"ג, הל´ תענית פ"ה) כתב שר"ע היה נושא כליו של בר כוכבא והכתירו כמלך המשיח, למרות שבר כוכבא אנו ידועים שלא מצדיקי הדור. כשם שיפתח וגדעון היו מושיעי ישראל למרות שלא היו אנשים מעולים במעשיהם האישים. השאלה היא האם רוצים להלחם מלחמות ישראל או לא. על כן שאלת הצניעות היא שאלה מקומית ואיננה שאלה של מלחמת מצוה שהכל יוצאין בה. הירא מעבירות זה רק במלחמת רשות ולא במלחמת מצוה, כך שבעיות הצניעות אינן שייכות במלחמה זו שהיא עזרת ישראל מיד צר. ויותר דומה הטיעון הזה לדברי הגמ´ (סוטה כא ע"ב) אודות אותו חסיד שוטה שלא מציל את האשה הטובעת מכיוון שהוא צנוע ולא נוגע בנשים.
עיין לנתיבות ישראל (ח"א במאמר למצוות הארץ).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:31:28 AM