מדינת כל אזרחיה

שאלה

כבוד הרב שלום רב,
לפני כמה שנים שמעתי מפי הרב, שאם בג"ץ יחליט ח"ו שהמדינה היא מדינת כל אזרחיה ולא מדינה יהודית,הרי חזונו של מרן הרב קוק על המדינה יסתיים, או משהו כזה?

בזמן האחרון אנו עדים לתהליך של מדינת כל אזרחיה, עד כדי כך שבכנסת מנעו הצעת חוק שזה מדינה יהודית, אשמח לשמוע את דעת הרב בעניין, פשוט אני משרת בצבא, והלך הרוח אצל עמך ישראל (שרוב הרוסים שמשרתים עכשיו בצבא הם גוים למהדרין) הוא שמדינת כל אזרחיה ולא מדינה יהודית!
תודה רבה

תשובה

אנו מקוים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית בין אם הבג"ץ יסכים לכך ובין אם לאו. אגב זה כתוב במגילת העצמאות שנחתמה בקום המדינה.
לכל היותר תהיה אולי נסיגה מסוימת בתהליך הגאולה ומבחינה משפטית נצטרך להתיחס לחוקי מדינת כל אזרחיה כאל מדינה לא יהודית, אולם התהליך עצמו לא ייפסק אדרבה הוא ימצא כלים טובים יותר למימושו.
החזון של הרב קוק הרבה יותר עמוק ויותר מקיף וארוך מאשר סטיות מהדרך פה ושם.
צריך להבין שהכוחות העליונים והתחתונים הדוחפים את עם ישראל לגאולתו הם הרבה יותר כוללים וחזקים מאשר מחשבות יחידים וקבוצות בתוך העם וחוצה לו. ועם זאת אף במהלך גאולת ישראל יש עיכובים וכבר אמרו חז"ל שהגאולה דומה לצבי רץ הנגלה ונכסה.

ובאשר לצה"ל ולמשרתים בו תזהר מלהוציא לעז על ה'רוסים' רובם הגדול ממשפחות יהודיות שעקב 70 שנות קומוניזם אנטי דתי נטשטשה הזהות היהודית אצל ההורים וממילא אצל הבנים, אבל רובם יהודים ואולי צריכים לעבור גיור לחומרא מפני שאבדו כל המסמכים המאשרים את יהדותם. ואולי הקב"ה זימן אותך במחיצתם כדי שתעוררם ליהדותם ולמשמעותה.

בהצלחה!

הרב יעקב אריאל |