מדינת הלכה

שאלה

שלום
אבקש לדעת אלו מקורות דנים בנושא מדינת הלכה בתקופה המודרנית (כלומר- בהנחה כי המדינה מורכבת אך ורק משומרי מצוות. כיצד היא תתנהל, במיוחד לעניין שמירת שבת, אך גם בשאר התחומים, וכן שאר הבעיות העלולות לצוץ בשל הקדמה וכיצד ההלכה מתמודדת אתן)
תודה

תשובה

בס"ד

שלום רב,

אני מציע לעיין:
א. הלכות מדינה מחקרי הלכות ובירורי דינים, הרב אליעזר וולדינברג, ירושלים, תשי"ב-תשט"ו - 3 כרכים.
ב. הכרכים הרבים של ספרי תחומין, ממכון צומת שעוסקים רבות בבעיות הלכה במציאות המודרנית.
ג. כמו כן אפשר לעיין בספרו של הרב זולדן מלכות יהודה בהוצ´ ישיבת אור עציון.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

מכון התורה והארץ: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:04:04 AM