מגורים בשטחים אל מול מצוות פיקוח נפש

שאלה

בס"ד

שלום רב.
איך מסתדר העניין של לגור במקומות מסוכנים (כגון מעבר לקו הירוק) אל מול העניין של פיקוח נפש, וגם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

פיקוח נפש הוא עניין יחסי, וכל זמן שאנשים סוחרים עוברים בדרכים הללו, לצרכי פרנסה אין להגדיר זאת פיקוח נפש, שהרי כל נסיעה בעיר היא פקוח נפש מחשש תאונות ושודדים וכדו´, וכפי שיש פעולות רבות שאנו עושים למרות החשש של פקו"נ, אלא שההגדרה היא רגילות האנשים, וכל זמן שיש רגילות לצרכי עבודה וכדו´, כשם שאנו טסים באוירונים או שטים באוניות ואשה יולדת ילדים למרות כל החששות, כן גם בעניין המגורים, ואדרבא הבוטח בד´ חסד יסובבנהו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:22:57 AM